• A
  • +

Täna on naistevastase vägivalla vastane päev

PrintPDF Jaga

25.11.2016. Täna on naistevastase vägivalla vastane päev, millega ÜRO juhib tähelepanu vägivalla suurele levikule ja kahjudele naiste ja tüdrukute seas ning vajadusele seda vähendada ja ennetada.

Eesti on võtnud eesmärgiks ühineda 2017. aastal Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla vastu võitlemise konventsiooniga (nn Istanbuli konventsioon). Konventsiooni ratifitseerimiseks on justiitsministeerium ette valmistanud karistusseadustiku muutmise eelnõu, millega kriminaliseeritakse ahistav jälitamine, sundabielud, naiste suguelundite sandistav moonutamine ja seksi ostmine inimkaubanduse ohvrilt. Justiitsministeerium esitab eelnõu valitsusele detsembris.

Uuringud näitavad, et viiendik 15–74aastastest Eesti naistest on kannatanud partneri füüsilist ja/või seksuaalset vägivalda. Peagu iga kolmas eestimaalane tunneb mõnd naist, kes on olnud perevägivalla ohver.

Vabariigi valitsus kiitis 2015. aastal heaks vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015–2020, mis hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaalvägivalda, inim­kaubandust. Strateegia elluviimist koordineerib justiitsministeerium.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50