• A
  • +

Täna on rahvusvaheline inimkaubanduse vastase võitluse päev

PrintPDF Jaga

18.10.2016 Täna on on Euroopa Liidu inimkaubanduse vastu võitlemise päev, mida tähistatakse juba 10ndat aastat. Inimkaubandus on tegevus, mille eesmärgiks on teiste inimeste ekspluateerimine kaubitseja poolt või selle võimaldamine teistele.

Inimkaubanduse mõiste hõlmab nii siseriiklikku kui rahvusvahelist tegevust. See tähendab, et inimkaubandus ei pea tingimata toimuma üle riigipiiride, see võib aset leida ka riigisiseselt. Inimkaubanduse puhul on tegu nüüdisaegse orjastamisega. Inimkaubitsejad võivad ohvri meelitamiseks ning tema vastupanu murdmiseks kasutada pettust, ähvardusi, füüsilist vägivalda, tema abitut seisundit ja muid meetodeid.

„Inimkaubandus on tõsine ja kasvav probleem, mis on suuresti seotud ka ebaseadusliku rändega. Eestit puudutab näiteks paljuski meritsi inimkaubanduse võimaldamine Läänemerel,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Justiitsministeerium on saatnud kooskõlastamisele karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu, milles on üheks oluliseks muudatuseks inimkaubanduse ohvritelt seksi ostmise kriminaliseerimine. Inimkaubanduse tunnuseks on see, et inimese üle on seatud kontroll. Järelikult on inimene sõltuvuses ning riik peab tema kõrval olema ja teda kaitsma. Eriti, kuna tegemist on äärmiselt peidetud kuritegevusega, mis tähendab, et välja tulevad neist juhtumitest vaid marginaalne hulk, kuid erinevate uuringute tulemusel on selge, et probleem on kordades ulatuslikum,“ rääkis Reinsalu.

Tänase päeva puhul tuuakse inimkaubanduse teemat tavapärasest enam avalikkuse ette ja on erakordne ka seetõttu, et just selle päeva tähistamise ajaks on valminud kaks uuringut, mis kirjeldavad, mis Eestis inimkaubandusega ja just uute inimkaubandusega seotud nähtustega, seoses toimub. Üks neist analüüsib seoseid fiktiivabielude sõlmimise ja inimkaubanduse kuritegude vahel  ja teine inimkaubanduse ennetuse võimalusi Läänemerel opereerivatel laevaliinidel.

Tänaseks on ellu viidud ka kaks strateegiat - inimkaubanduse vastu võitlemise strateegia aastateks 2006-2009 ning vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014. Inimkaubanduse valdkonna arendust jätkatakse jõudsalt vägivalla ennetamise strateegia kaudu.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50