• A
  • +

Täna saavad uued kutsetunnistused 29 vandetõlki

PrintPDF Jaga

Justiitsminister Hanno Pevkur annab täna üle uued kutsetunnistused 29 vandetõlgile, kelle teenusega on hetkel kaetud kaheksa võõrkeelt.


Uued kutsetunnistused antakse vandetõlkidele välja seoses uue vandetõlgi seaduse jõustumisega selle aasta algusest. Vandetõlkide amet muudeti uue seadusega vabaks elukutseks, millele ei kehti piirangud tegevusaladele, tööpiirkondadele või töötasule. Ühe suurema muudatusena anti ametlike tõlgete tegemise ainupädevus vandetõlkidele.

„Kuna muudatus puudutab nii pereelus kui äritegevuses vajaminevate oluliste ametlike dokumentide, näiteks sünnitunnistuste, äriregistri kannete tõlkeid, kui ka tõlgitava dokumendi või tõlke apostille’ga kinnitamise korraldamist, siis avardab vandetõlgi kutse omandamine kindlasti tõlgi võimalusi tööturul,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

Muudatused jõustuvad järk-järgult. See tähendab, et alates 2015. aastast võivad keelesuunal eesti keel-võõrkeel ametlikke tõlkeid teha üksnes vandetõlgid ja notarid ei tohi antud keelesuunal enam tõlkija allkirja õigsust kinnitada. 2020. aastast võivad keelesuunal võõrkeel-eesti keel ametlikke tõlkeid teha üksnes vandetõlgid. Seega kaob notaritelt täielikult ametlike tõlgete väljastamise pädevus.

Vandetõlkide pädevusse kuulub ka seaduste võõrkeelde ja välislepingute eesti keelde tõlkimine ning ärakirjade ja väljatrükkide õigsuse kinnitamine tõlkimise raames.

Hetkel pakub inglise keeles tõlkimise teenust üksteist, vene keeles üheksa, soome keeles neli, saksa keeles kolm vandetõlki ning rootsi, prantsuse, hispaania ja itaalia keeles kõigis üks vandetõlk.

Sellel aastal on toimunud eksam lisaks veel ka läti keeles ning tulemas on eksamid veel leedu, vene, norra, inglise, rootsi, soome, prantsuse ja hispaania keeles.

 

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50