• A
  • +

Tartumaal hakkab vanglast vabanenutele majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus

PrintPDF Jaga

Hiljemalt septembrist hakkab Tartumaal vanglast vabanevatele inimestele ajutist majutus- ja nõustamisteenust pakkuma MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus.

Tegemist on vanglast vabanenutele pakutava teenusega, mille eesmärk on pakkuda vanglast vabanenule tuge töö ja elukoha otsimisel. Majutusüksuses pakutakse taasühiskonnastamist soodustavaid teenuseid, sh sotsiaal-, võla- ja karjäärinõustamist, psühholoogilist nõustamist ja tööharjutust. Lähtuvalt vabanenu riskidest ja vajadustest koostatakse majutusüksuse spetsialistide koostöös tugiisiku ja kliendiga igale kliendile individuaalne tegevusplaan.

„Vajadus sellise teenuse järele tuleneb ühelt poolt sellest, et elukoha puudumine on peamisi põhjuseid, mis takistab vanglast vabanenul püsivat tööd leidmast ning seetõttu on see ka otseseks riskiteguriks uute kuritegude osas. Tartumaal majutusteenuse käivitamine on oluline samm jätkutoe üle-eestiliseks pakkumiseks. Tugiisikuteenust Tartumaal pakub samuti MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus, mistõttu usun, et see on üheks tugevuseks kahe teenuse edukal integreerimisel,“ rääkis justiitsministeeriumi analüüsitalituse projektijuht Stanislav Solodov.

Teenuse sihtgruppi kuuluvad nii tähtaegselt, ennetähtaegselt kui ka karistusjärgsele käitumiskontrollile vabanenud isikud. Kui tähtaegselt vabanenute puhul on teenus vabatahtlik, siis kohtu tingimustel vabanenud võtavad endale kohustuse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskuse teenusel osalemiseks. MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus peab pakkuma majutust ja nõustamist kuni 6 kuud ja korraga kuni 10 vanglast vabanenule. Võimaluse korral saab majutuskohas olla kauem.

„Oleme vanglast vabanenutele pakkunud seni tugiisikuteenust, mille peamine eesmärk on abistada inimest tööotsingutel, et vanglast vabanenul oleks lihtsam pöörduda tagasi normaalse ja õiguskuuleka elukorralduse juurde. Vanglast vabanedes on sageli olnud suuremaks probleemiks hoopis elukoht. Seni ei ole Tartumaal ja Lõuna-Eestis niisugust majutusteenust pakutud ja seetõttu otsustasimegi ise hankes osaleda. Oleme kokku pannud suurepärase ja kogemustega meeskonna ning usume, et tugiisikuteenus koos majutus- ja teiste nõustamisteenustega on endiste kinnipeetavate jaoks hea võimalus uue elu alustamiseks,“ ütles Johannes Mihkelsoni Keskuse tugiteenuste juht Veronika Varep.

Varasemalt on sarnaste teenuste pakkumiseks justiitsministeerium sõlminud lepingud MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevikuga (10 majutuskohta Pärnus ja 12 Jõhvis) ning MTÜ Lootuse Külaga (14 majutuskohta Laitses, Harjumaal). Majutus- ja nõustamisteenuseid pakutakse kuni 28.02.2019.   

Justiitsministeerium kuulutas 2. juunil välja hanke vanglast vabanejatele nõustamisteenustega ajutise majutusteenuse pakkumiseks Tartumaal. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 30. juuni. Tähtajaks esitas ainsana pakkumuse MTÜ Johannes Mihkelsoni Keskus. Esitatud pakkumus vastas kvalifitseerimis- ja vastavustingimustele ning hindamise tulemusena osutus võitjaks.

Teenuse osutamist finantseeritakse Euroopa Liidu rahastatava Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimustest "Tugiteenus vanglast vabanejatele".

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50