• A
  • +

Teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel täieneb

PrintPDF Jaga

22.09.21. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas esimesel lugemisel riigikogule eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv, mis reguleerib digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamist äriühinguõiguses. Soodustatakse liikmesriikide äriregistrite vahelist andmevahetust ning ärikeelde puudutava info jagamist, eesmärgiga vähendada äriühingute kuritarvitamist.

Justiitsminister Maris Lauri sõnul on tõhusa ärikeskkonna soodustamine üks ministeeriumi prioriteete.

„Eesti õiguskeskkond peab olema nüüdisaegne, paindlik, atraktiivne, bürokraatiat vähendav ja majanduse konkurentsivõimet tagav. Rahvusvahelise koostöö tugevdamine on selle juures määrava tähtsusega ja seda nii  majanduskuritegude, rahapesu kui ka küberkuritegude tõkestamiseks,“ sõnas ta.

Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi (BRIS) kaudu hakatakse saatma äriregistrite vahel teateid filiaali registreerimise ja registrist kustutamise ning äriühingu andmete muutumise kohta, samuti juhatuse liikmena tegutsemise keelu saanud isikute kohta.

Teisalt muutub eelnõu kohaselt välismaa äriühingu filiaali Eestis registreerimine senisest mugavamaks, sest sarnaselt osaühingu asutamisele saab seda edaspidi teha elektrooniliselt, e-äriregistri kaudu. Siiani on olnud võimalik filiaali registreerimine üksnes notari vahenduse.

Viimati uuendatud: 22.09.2021 - 16:50