• A
  • +

Terroristlike välisvõitlejate takistamiseks peab suurendama andmevahetust

PrintPDF Jaga

24.03.2017 Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas täna ELi justiits- ja siseküsimuste nõukogul, et Euroopasse naasvate terroristlike välisvõitlejate kuritegude ärahoidmiseks on väga oluline riikidevaheline infovahetus. 

“Terrorism ei tunne riigipiire, mistõttu on informatsiooni vahetamine terrorismi ennetamisel eluliselt tähtis. Selleks, et Euroopast Süüriasse ja Iraaki suundunud ja sealt naasnud terroristid ei pääseks karistuseta, peab saama omavahel seostada nendes riikides kogutud tõendeid Euroopas toimuvate uurimistega ning EL liikmesriigid peaksid kasutama kõiki võimalusi, mida Eurojust ja Europol andmete vahetamiseks ja koostööks pakuvad,” rääkis justiitsminister Urmas Reinsalu kohtumisel.

Terrorismiga võitlemiseks on vajalik edendada uurijate ja prokuröride ligipääsu e-tõenditele. Kuna e-tõendid võivad asuda väljaspool menetlust läbiviiva riigi jurisdiktsiooni, on vajalik näha ette ühtsed reeglid ja tingimused nendele juurdepääsuks ning teha koostööd ka erasektoriga, et tuvastada näiteks sotsiaalmeedias levivat informatsiooni.

Teemaga seondub ka äsja vastu võetud terrorismivastase võitluse direktiiv, mis seab liikmesriikidele kohustuse sätestada kuriteona terroristlikel eesmärkidel reisimine. Samuti täiendatakse direktiiviga liikmesriikide kohustusi terrorikuritegude uurimisega seonduva informatsiooni vahetamiseks.

Teise olulise teemana oli kohtumisel jutuks e-tõendid küberkuritegevusega võitlemisel.  “Infotehnoloogia areng pakub meile tohutuid võimalusi oma elu parandamiseks, kuid paraku kasutavad neidsamu võimalusi ära ka kurjategijad. See tähendab, et ka selliste kuritegudega võitlemiseks tuleb panustada senisest enam ressurssi ja luua uusi regulatsioone e-tõendite kogumiseks ning vahetamiseks,” märkis Reinsalu.

Näiteks rahvusvaheliste õigusabitaotluste puhul tuleks andmete vahetamise süsteemi muuta lihtsamaks ja vähem büroktraatlikuks. Samuti on vaja lahendada küsimus, kuidas koguda tõendeid küberruumis, muuhulgas ka juhtudel, kus tõendid asuvad teiste riikide jurisdiktsioonis.

EL justiits- ja siseküsimuste nõukogu toimus 27.-28. märtsil Brüsselis. Kohtumisel räägiti lisaks eelnevale veel digitaalse sisu üleandmise küsimustest ehk sellest, millised on inimeste õigused ja kohustused näiteks tarkvara, e-raamatute või pilvelahenduste ostmisel ja kasutamisel. Käsitleti ka nn vilepuhujate kaitsmise küsimusi.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50