• A
  • +

Toimub seminar nügimisvõtete kasutamisest õigusloomes

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium korraldab täna Eesti riigiametnikele rahvusvahelise õppeseminari, kus räägitakse nügimistehnikate kasutamisest õigusloomes ja laiemalt poliitikate kujundamisel ning arutletakse nende kasutusvõimaluste üle Eestis.

Nügimine (nudging) on OECD liikmesriikides hea õigusloome vallas üha olulisemaks muutuv teema. Nügimine ammutab inspiratsiooni käitumisteadustest. Paljude riikide valitsused on loonud eraldi käitumisteaduste üksused, kes analüüsivad, milline on ühe või teise probleemi lahendamiseks kõige tõhusam viis. Nügimistehnikate abil saab avalik võim oma eesmärke paremini saavutada, näiteks suurendada prügi sorteerimist, tõsta õigeaegselt tasutud maksude protsenti, parandada inimeste tervisekäitumist ja palju muud. Nügimine ei ole õiguslik keeld, käsk ega kohustus. Tegemist on pehmemat laadi, lihtsama ja odavama tõenduspõhise tehnikaga, mida saab kasutada nii õiguse loomisel, rakendamisel kui ka selle asemel.

„Seminaril soovime arutleda selle üle, kuidas teha nii, et riigi pakutud lahendused oleksid tõhusamad ja inimeste tegelikust käitumisest tulenevad. Otsapidi on see seotud ka meie välja töötatud õigusloome mahu vähendamise kavaga. Kui õigusloojatena teeme targemaid valikuid, saame seeläbi tulevikus ka vähendada seadusemuudatuste arvu,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

Seminaripäeva eesmärgiks on arendada teadmist, mis võimaldaks ka Eesti poliitikakujundajatel ja õigusloojatel nügimisvõtteid kasutada. Õppeseminar toob Eestisse rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid, kes tutvustavad õigusloomejuhtide ümarlaua liikmetele ning teistele õigusloome ja poliitikakujundamisega seotud ametnikele nügimisvõtete kasutamist.

Seminaril esinevad õigusteadlane professor Alberto Alemanno, kes on Euroopa Nügimisvõrgustiku üks kahest loojast ning teose Nudge and the Law peatoimetaja; professor ja Taani valitsuse nügimisnõunik Pelle Guldborg Hansen, kes on Taani Nügimisvõrgustiku esimees, Taani valitsuse nõuandva nügimiskoja iNudgeYou juht ning teine Euroopa Nügimisvõrgustiku asutaja; Emanuele Ciriolo, kes on Euroopa Komisjoni Foresight and Behavioural Unit’i käitumisökonomist; ning Luke Ravenscroft, kes on Ühendkuningriigi Behavioural Insights Team’i (BIT) vanemnõunik. BIT on üks maailma olulisemaid nügimisvõtteid uuriv ja arendav institutsioon, tänu kellele on Ühendkuningriigi valitsusel laialdane ja tulemuslik nügimisvõtete praktika.

Seminar „Nügimine ja õigusloome“ toimub Euroopa Liidu Euroopa Sotisaalfondist rahastatava projekti “Õigusloome arendamine” raames.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50