• A
  • +

Toimusid riigikaitse alased mõttetalgud

PrintPDF Jaga

01.02.2017 Eile toimusid Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuses riigikaitse teemalised mõttetalgud, mille eesmärk oli vahetada mõtteid laiapõhjalise riigikaitsega seotud teemadel.

Arutleti selliste küsimuste üle nagu terviklik riigi ohuolukordade ja erikordade süsteem ning juhtimiskorraldus erikordades – millised on asutuste ülesannete jaotus kriisiolukorra lahendamisel.

„Jätkuvalt kehtib Eesti õigussüsteemis mitmeid erinevaid seadusi, mis kõik reguleerivad riigikaitsega seonduvat, ent mis ei ole seni piisavalt selgelt omavahel seostatud.  See omakorda toob kaasa mitmeid praktilisi probleeme, näiteks mitme kriitilise sündmuse samaaegsel toimumisel võib eesmärgipärane reageerimine olla seetõttu häiritud,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

2016. aastal alustati justiitsministeeriumis riigikaitseõiguse revisjoniga, mille eesmärgiks on õiguse korrastamine, ühtlustamine ja edasiarendamine laiapindse riigikaitse valdkonnas. Revisjoni algatamine on tingitud mitmete probleemide lahendamise vajadusest nagu näiteks nüüdisaegsete riigi julgeolekut ähvardavate ohtude ning sõjaliste ja mittesõjaliste rünnete tõrjumiseks vajaliku õigusruumi ebapiisavus ning kriisiolukordade ja nende lahendamiseks väljakuulutatavate erikordade omavaheliste seoste ebaselgus.

Justiitsminister rõhutas, et riigikaitseõiguse korrastamise seisukohast vajab senisest põhjalikumat analüüsi ning selgemat sisu ka põhiseaduslik raamistik.

Põhiseaduse järgi võib välja kuulutada:

1) eriolukorra loodusõnnetuse, katastroofi korral või nakkushaiguse leviku tõkestamiseks;

2) erakorralise seisukorra põhiseaduslikku korda ähvardav ohu korral;

3) sõjaseisukorra agressiooni, sõjalise ründe või muu sõjalise ohu korral.

Eilse arutelu pinnalt jätkatakse lahendusettepanekute väljatöötamisega, mis võimaldaksid riigi julgeolekut ähvardava ohu korral kõigi vajalike abinõude rakendamist ja riigi tegutsemist ühtsetel alustel.

Revisjoni tulemusena peab Eesti õiguskord pakkuma õiguslikku heidutust, st õigusaktide regulatsioonid peavad kattuma ja arvestama vajadusel ka nüüdisaegsete ohtudega.

Riigikaitseõiguse revisjoni viiakse läbi Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti „Õiguse revisjon“ raames.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50