• A
  • +

Tutvustatakse autoriõiguse seaduse eelnõu

PrintPDF Jaga

16. aprillil kell 11–14.30 tutvustatakse justiitsministeeriumis autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste seaduse eelnõu.

See eelnõu valmis intellektuaalse omandi õiguse kodifitseerimise käigus, mis oli osa „Parema õigusloome arendamise“ programmist.

Seadusemuudatusi tutvustavad kodifitseerimise töörühma juht Aleksei Kelli ja töörühma liige Kärt Nemvalts. Tutvustusseminari ladusaks toimumiseks soovitame saata küsimused ette meiliaadressil aleksei.kelli@ut.ee või kart.nemvalts@just.ee.

Seaduse eelnõu

Seletuskiri

Palun teatage oma osalemisest või mitteosalemisest meiliaadressil annika.leevand@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50