Skip to content
Allikas: EKEI

Ukraina kohtueksperdid külastamas Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti

Sel nädalal, 25.-29. september 2023, võõrustab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) kolleege Harkivi Kohtuekspertiisi Instituudist.

Sel nädalal, 25.-29. september 2023, võõrustab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (edaspidi EKEI) kolleege Harkivi Kohtuekspertiisi Instituudist – rahvusvahelise osakonna juhataja Olena Agapova, kohtueksperdid Ihor Sych ja Oksana Bernadska ning Läti Riiklikus Kohtuekspertiisi Büroos töötavad kohtueksperdid Olha Pashkova ja Iryna Zhuk. Ühtlasi allkirjastatakse visiidi käigus koostöökokkulepe EKEI ja Harkivi Kohtuekspertiisi Instituudi vahel.

Käesoleva visiidi fookuses on DNA-ekspertiisi valdkond ning nädala jooksul külastatakse nii EKEI Tallinna kui Tartu DNA-laborit. Tallinna laboris saavad Ukraina kohtueksperdid ülevaate DNA-osakonna tööprotsessidest ja kvaliteedisüsteemist, tööd reguleerivast seadusandlusest, käimas olevast teadustööst ning tutvuvad DNA-ekspertiisi saadetud objektidelt proovide võtmise, analüüsil saadud tulemuste interpreteerimise, tõendi kaalu arvutamise ja eksperdiarvamuse andmisega. Tartu laboris keskendutakse praktilisele laboritegevusele tuvastamis-, põlvnemis- ja vägistamisjuhtumites ning tulemuste interpreteerimisele ja raporteerimisele nimetatud juhtumite puhul.

Tegemist on teise visiidiga, mis toimub projekti „Support for Ukrainian Forensic Experts in documentation of the war crimes committed by the Russian Federation“ (lühend ForUkraine) raames. Kokku leiab projekti käigus aset neli visiiti, millest ülejäänud kolm toimuvad Riias, Lätis.

Projekti ForUkraine eestvedajaks on Läti Riiklik Kohtuekspertiisi Büroo, kes toetab Harkivi Kohtuekspertiisi Instituudi eksperte:

  • vajalike tehnika ja kuluvahenditega;

  • visiitidega kogemuste vahetamiseks;

  • uute kohtuekspertiisi meetodite väljatöötamisel ja testimisel.

UKR projekt

Projekt ForUkraine sai 2023. aastal rahastuse Läti Vabariigi Välisministeeriumilt ning selle eesmärk on vahetada kogemusi ja teadmisi kohtuekspertide vahel aitamaks kaasa Vene Föderatsiooni poolt toime pandud sõjakuritegude dokumenteerimisel ja uurimisel olulistes ekspertiisivaldkondades.