Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Ukraina kohtueksperdid said Eesti kolleegidelt väärt kogemusi

Sel nädalal võõrustas Eesti kohtuekspertiisi instituut kolleege Harkivi kohtuekspertiisi instituudist, et tugevdada koostööd ja vahetada kogemusi DNA-ekspertiisi valdkonnas.
Eesti kohtuekspertiisi instituudi (EKEI) direktor Ivar Pritsi sõnutsi said Ukraina kolleegid nädala jooksul ülevaate DNA-osakonna tööprotsessidest ja kvaliteedisüsteemist, aga ka tööd reguleerivast seadusandlusest. „Erilist huvi pakkus ukrainlastele DNA-ekspertiisi saadetud objektidelt proovide võtmine, analüüsil saadud tulemuste tõlgendamine, tõendi kaalu arvutamine ja eksperdiarvamuse andmine. Kõik see on Ukrainas praegu vajalik seal toime pandud sõjakuritegude dokumenteerimiseks. Sekka tutvustasime neile meie valdkonnas parasjagu pooleli teadustööd,“ sõnas Ivar Prits. Tema sõnul on DNA-ekspertiis vaid üks osa Eesti kohtuekspertide igapäevatööst, mida nad kriminaaluurimiste tarbeks teevad. EKEI Tartu DNA-laboris tutvusid külalised eelkõige praktilise laboritööga. Seal jälgisid nad Eesti kohtuekspertide tööd inimeste tuvastamisel, põlvnemise välja selgitamisel ja vägistamisjuhtumites tõendite kogumisel. Ukraina kohtuekspertide külaskäik Eestisse oli mõeldud ukrainlaste toetamiseks Venemaa Föderatsiooni esindajate toime pandud sõjakuritegude dokumenteerimisel. Visiit sai võimalikuks tänu Läti riikliku kohtuekspertiisi büroole, kes veab selleks projekti. Projekti käigus saavad Harkivi kohtuekspertiisi instituudi eksperdid Läti kolleegide eestvõttel muu hulgas vajalikku tehnikat ja kuluvahendeid, aga ka tuge uute kohtuekspertiisi meetodite väljatöötamisel ja testimisel.