• A
  • +

Uued suunad õigusrikkumisi toimepannud laste kohtlemisel

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium korraldavad 30. novembril ja 1. detsembril seminari „Uued suunad õigusrikkumisi toime pannud laste kohtlemisel“, mis käsitleb taastava õiguse võimalusi alaealiste õigussüsteemis.

Alaealiste õigusrikkujate ja taastava õigusega tegelevad spetsialistid Norrast, Soomest ja Eestist annavad ülevaate selle valdkonna teoreetilistest käsitlustest ja praktikast. Seminar keskendub järgmistele teemadele: mis on taastav õigus ja mis roll on sellel alaealiste õigussüsteemis ning taastav õigus alaealiste õigussüsteemis Norra ja Eesti näitel. Toimuvad ka praktilised töötoad laste õigusrikkumise juhtumite lahendamise, erinevate lepitusmeetodite ja  koolilepituse kohta.

Seminaril osaleb 70 spetsialisti erinevatest asutustest, kes oma igapäevatöös õigusrikkumisi toime pannud lastega kokku puutuvad.

Seminari toimumist rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ kahepoolsete suhete arendamise fondi vahenditest. 

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50