• A
  • +

Uuring: probleemidega lapsi saaks aidata sekkumisprogrammiga

PrintPDF Jaga

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored“ raames, on justiitsministeeriumi eestvedamisel kavas rakendada tõenduspõhist sekkumisprogrammi tõsiste käitumisprobleemidega lastele ja noortele.

EMP „Riskilapsed ja noored“ toetuste programmi eesmärk on laste ja kuni 26-aastaste noorte heaolu parandamine, alaealiste kuritegevuse vähendamine ning laste ja noorte probleemse käitumise põhjustega tegelemine. Pikemaajaliseks eesmärgiks on vähendada kinnistesse asutustesse ehk vanglasse ja erikooli sattuvate laste arvu.

"Tõsiste käitumisprobleemidega lastel on sageli palju erilaadseid probleeme nii kodus kui koolis alates vägivaldsusest kuni ainete kuritarvitamiseni, millega nende pereliikmed ei suuda toime tulla," ütles uuringu tellinud justiitsministeeriumi projektijuht Kätlin-Chris Kruusmaa.

"Eestis puudub praegu tõenduspõhine sekkumine, et laste ja noorte käitumisprobleeme vähendada. Seega on vaja rakendada nii ennetusprogramme, et noored kuritegelikult teelt eemal hoida, kui ka teenused, mis on suunatud tõsisemate probleemidega sihtrühmadele," selgitas Kruusmaa.

Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE viis justiitsministeeriumi tellimusel läbi uuringu, mille eesmärgiks oli välja selgitada, milline käitumisprobleemidega lastele mõeldud tõenduspõhine programm vastab Eesti vajadustele kõige paremini.

Uuringutulemustele tuginedes valiti Eestis rakendamiseks  Multi Dimensional Family Therapy programm, kuna selle programmi puhul on hiljem võimalus saada programmi terapeutide koolitusõigus Eestisse, selle rakendamine oli pikemaajaliselt teistest pakutud programmidest soodsam ja see oli ka paindlikum, võimaldades näiteks osalise tööajaga töötamist.

Justiitsministeerium loodab programmi omanikega saada lähima poole aasta jooksul selle soetamise osas kokkuleppele ning alustada programmi rakendamisega hiljemalt 2015. aasta alguses.

Projekti eelarve on 1 597 809 eurot.

Projekti algataja oli justiitsministeerium ja see on leitav justiitsministeeriumi kodulehelt.

"Riskilaste ja noorte" toetuste programmi viivad ühiselt ellu justiitsministeerium, haridus- ja teadusministeerium, sotsiaalministeerium ja Eesti noorsootöö keskus koostöös Norra kohalike ja regionaalsete omavalitsuste liiduga.

Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50