• A
  • +

Uuring: seksuaalkurjategijatele tuleb luua tõhus ravisüsteem

PrintPDF Jaga

Täna tutvustati Eesti kohtuekspertiisi instituudi konverentsil "Laps - vägivalla ohver" eeluuringut, mis käsitleb seksuaalkurjategijate ja seksuaalhälbelise käitumisega isikutele mõeldud kompetentsikeskuse käivitamist.

Uuringu eesmärk oli pakkuda välja kliinilise seksuoloogia kompetentsikeskuse toimimismudeli põhimõtted. Uuring oli suunatud erinevatele seksuaalkurjategijatele ja seksuaalhälbelise käitumisega isikutele tõhusa, järjepideva ja tulemusliku ravi osutamise korraldamise analüüsimisele.

Uuringu läbiviijad tõid välja, et seksuaalhälbelise käitumisega isikute ravi ja rehabilitatsiooniga tuleb tegeleda süsteemselt. Selleks oleks mõistlik koondada olemasolev seksuaalhälbelise käitumise ravi-, rehabilitatsiooni ja nõustamisalane kompetents „ühe katuse“ alla ja kompetentsikeskuse loomine annaks senisest paremad võimalused seksuaalhälbelise käitumisega isikute raviks ja rehabilitatsiooniks, laiendades teenuse kättesaadavust. Erilist tähelepanu tuleb pöörata varasele sekkumisele, st noortele seksuaalhälbelise käitumisega isikutele ja interneti turvalisusele.

„Seksuaalkurjategijate ravi kättesaadavus on Eestis hetkel piiratud. Eelkõige puudub praegu võimalus saada süsteemset ravi isikutel, kes veel ei ole kuritegu toime pannud, kuid on mures oma seksuaalhälbelise käitumise pärast. Selline kompetentsikeskus annaks laiema võimaluse ka erialase pädevuse koondamiseks ja arendamiseks,“ ütles justiitsministeeriumi analüüsitalituse projektijuht Kätlin-Chris Kruusmaa.

Uuring koosnes Eesti kohtupraktika ja ravipraktika analüüsist, valdkonna ekspertide ning poliitikutega läbiviidud süvaintervjuudest ning teiste riikide praktikate võrdlusest. Samuti viidi läbi finantsanalüüs keskuse käivitamise ja toimimisega seotud kulude väljaselgitamiseks.

Uuringu viis ajavahemikus juuli 2013 – veebruar 2014 läbi MTÜ Eesti Abikeskused ja OÜ Finantsmaailm. Projekti algatajad ja koostööpartnerid olid justiitsministeerium ja sotsiaalministeerium. Uuringu läbiviimist rahastati riigikantselei tarkade otsuste fondist ja Euroopa sotsiaalfondist. Uuring on leitav riigikantselei kodulehel.


Lugupidamisega
Maria-Elisa Tuulik
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8114
Mob: 5855 8441

Viimati uuendatud: 11.04.2019 - 04:50