• A
  • +

Vaba õiguselukutse esindajatele soovitakse anda suuremad enesekorraldusõigused

PrintPDF Jaga

26.01.2018. Eile esitleti valitsuse istungil advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega antakse üle suuremad enesekorraldusõigused vabade õiguselukutsete valdkondade kutseühendustele.

Eelnõuga luuakse sarnaselt notaritele, kohtutäituritele, pankrotihalduritele ja advokaatidele avalik-õiguslikud kutseühendused ka vandetõlkidele ja patendivolinikele. Kojad täidaksid kutseühenduse peamist eesmärki olla tõhus enesekorralduse organisatsioon, kes tegeleks ka kutse arendamisega. Uutele kutseühendustele antakse üle kutsetegevuse korraldamisega seotud ülesanded nagu eksamite korraldamine, ameti- või kutsetegevuse peatamine ja taastamine, asendamise korraldamine ning kantselei iseloomuga ülesanded, näiteks statistika kogumine ja avaldamine.

Eelnõuga lisatakse ka notariaadiseadusesse säte, mis kohustab Notarite Koda pidama vajalike andmetega notarite nimekirja, ja kohtutäituri seadusesse säte, mis kohustab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda pidama kohtutäiturite nimekirja. See lihtsustab Maksu- ja Tolliameti tööd, sest praegu peab MTA kohtutäiturite ja notarite kohta ise eraldi registrit.

Lisaks täiendatakse notariaadiseadust uue alusega, millega on edaspidi võimalik notar ametist tagandada ka juhul, kui tema suhtes kuulutatakse välja pankrot või pankrotimenetlus lõpetatakse raugemise tõttu. Säte lisatakse põhjusel, et notari pankrot on asjaolu, mis teeb igal juhul võimatuks notari ametis jätkamise.

Eelnõuga saab lähemalt tutvuda eelnõude infosüsteemis.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50