• A
  • +

Vabariigi Valitsus nimetas Andmekaitse Inspektsiooni juhiks Viljar Peebu

PrintPDF Jaga

Vabariigi Valitsus nimetas järgmiseks viieks aastaks Andmekaitse Inspektsiooni peadirektoriks taas Viljar Peebu.


„Oma eelmisel ametiajal tõestas Viljar Peep ennast Andmekaitse Inspektsiooni võimeka juhina, mistõttu on tema jätkamine sellel kohal igati õigustatud. Samas on andmekaitse valdkonnas lähiaastail ees ootamas tõsised debatid, mis seab nii Peebule kui kogu inspektsioonile suured väljakutsed,“ ütles justiitsminister Hanno Pevkur.

„Soovin uuel ametiajal jätkata oluliste pooleli jäänud algatustega. Infotehnoloogiat põimub meie töösse üha enam, sellepärast peame õigusalase asjatundlikkuse kõrval arendama edasi ka asutuse IT-võimekusi. Teiseks tahame suurendada ennetustöö mahtu teemadel, mis on ühiskonnas olulised: e-teenuste usaldusväärsus, kliendi, töötaja ja patsiendi andmete kaitstus. Ennetus on tõhusam kui tagantjärgi järelevalve. Kolmandaks tahame suurendada praktilise koostöö mahtu nii riigisiseselt kui rahvusvaheliselt,“ ütles AKI peadirektorina jätkav Viljar Peep.

Peep on kaitsnud doktorikraadi ajaloo erialal ning aastatel 1995-2008 töötas ta Justiitsministeeriumis justiitshalduspoliitika osakonna õigusloome ja arenduse talituse juhatajana. Ta juhtis äriregistri 2-tunnise-kiirmenetluse projekti ning digitaalallkirjade piiriülese kasutamise töörühma. Lisaks on ta olnud majandusajaloo õppejõud Tallinna Tehnikaülikoolis. 

Tema sulest on ilmunud mitmeid trükised, sh esimene taasiseseisvuseaegne gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse õpik (kaasautorina). Doktorikraadi kaitses ta Tartu Ülikoolis raamatu „Eesti sotsiaalpoliitilise õigusloome arengujooned 1. omariiklusajal” põhjal. 

2008. aastal sai Peep Vabariigi Presidendilt Valgetähe teenetemärgi. Teda on tunnustatud kui väljapaistvat riigiametnikku ja juristi.

Andmekaitse inspektsiooni juhi leidmiseks viis avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon läbi avaliku konkursi ning peale kandidaatide hindamist esitas Viljar Peebu uuesti peadirektori ametikohale. Sel nädalal pooldas tema kandidatuuri üksmeelselt ka parlamendi põhiseaduskomisjon ning seejärel esitas justiitsminister inspektsiooni peadirektori ametisse nimetamise ettepaneku valitsusele.

Peadirektori ametiaeg kestab viis aastat.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50