• A
  • +

Vägivaldsest ebaseaduslikust piiriületusest saab kuritegu

PrintPDF Jaga

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, millega muutub vägivaldne ebaseaduslik piiriületus riigivastaseks kuriteoks.

Eelnõu eesmärk on ennetada riigivastaseid kuritegusid, mille ettevalmistamine on toimunud väljaspool Eesti Vabariiki ja tagada ohtlikumatele piiril toimuvatele kuritegudele kiire reageerimine. Muudatused annavad parema võimaluse selliseid kuritegusid menetleda.

Justiitsminister Andres Anvelti sõnul on surve Euroopa Liidu välispiirile on viimasel ajal üha tugevnenud ning registreeritud kuritegude arv Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise eest on kasvanud.

Minister rõhutas,et Eesti riigi kohustus on tagada meie piiri turvalisus. Selle seaduseelnõu puhul on lisaks piiri füüsilisele kaitsmisele tegu õigusliku heidutusvahendiga, mis aitab suurendada Eesti inimeste turvatunnet ja meie riigi usaldusväärsust rahvusvahelistes suhetes.

Uuest aastast oleks ebaseaduslik piiriületus kriminaalkorras karistatav, kui sellega kaasneb vägivald ja sellega ähvardamine, teiselt inimeselt vabaduse võtmine või kui piiri ebaseadusliku ületamise hõlpsamaks muutmiseks hävitatakse või rikutakse vara. Näiteks oleks edaspidi tegemist kuriteoga juhul, kui ebaseadusliku piiriületusega vigastatakse piirivalvekoera või lõhutakse piirivalvekaamera. Ebaseaduslik piiriületus on edaspidi kriminaalkorras karistatav ka siis, kui selle eesmärk on mõne riigivastase kuriteo toimepanemine Eestis.

Ebaseadusliku piiriületuse eest on raskendavate asjaolude esinemisel, näiteks kui piiriületajal on olnud kaasas relv või kui kellegi elu on sattunud ohtu, tulevikus võimalik isikut karistada kuni kümneaastase vangistusega.

Lisaks täiendatakse kriminaalmenetluse seadustikku, võimaldades Eesti Vabariigi riigipiiri ja ajutise kontrolljoone ebaseadusliku ületamise kohta tõendite kogumiseks kasutada jälitustoiminguid, kui tegu on toime pandud grupi poolt. Piiriturvalisuse tagamiseks on tarvilik, et menetlejad saaksid operatiivselt tegutseda ning vajadusel kasutada ka varjatult jälgimise vahendeid.

Inimkaubanduse tõkestamiseks on edaspidi kuritegu võltsitud dokumendi hankimine ja teise inimese isikliku dokumendi enda käes kinni pidamine, mis vähendab võimalust inimesi n.ö dokumendivangis hoida.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50