• A
  • +

Vägivaldsete meeste retsidiivsuse vähendamise programm saab 50 000 eurot

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium toetab Tartu Ülikooli teadlaste poolt loodavat perevägivallas süüdi mõistetud meestele suunatud programmi väljatöötamist ja piloteerimist 50 000 euroga. Programmi katsetatakse esmalt Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaal.


„Perevägivald ei ole kindlasti kuidagi aktsepteeritav ja iga tegevus, mis aitab perevägivalda vähendada, väärib võimalusel toetamist. Sel aastal saime suunata 50 000 eurot ennetusprojektide toetamiseks ja mul on hea meel, et märtsis välja kuulutatud konkursile laekus mitmeid häid taotlusi. Tartu Ülikool pakub välja hea võimaluse töötada välja konkreetne programm, kuidas korduvvägivallale kalduvaid mehi aidata ja usun, et teaduspõhine lähenemine annab ka tulemusi,“ selgitas justiitsminister Hanno Pevkur. 

Tartu Ülikooli pakutud tegevuste hulgas on välisriikide praktika analüüs, sobiva programmi väljatöötamine ja Eesti vajadustele kohandamine, vajadusel vene ja eesti keelt rääkivatele inimestele eraldi metoodika väljatöötamine ning oma ala spetsialistide koolitamine rehabilitatsiooniprogrammi läbiviimiseks. Rehabilitatsioonigrupi raames viiakse läbi nii grupi- kui individuaalseid vestlusi. Lisaks pakutakse vägivallas süüdimõistetutele psühholoogilist nõustamist. Programmi raames analüüsitakse gruppides üleskerkinud teemasid ja osalenute hoiakute muutusi ning nende arvamusi. Samuti pööratakse tähelepanu programmi mõju uurimisele, et vajadusel programmi kohandada.

Projektijuhi Kristiina Tõnnissoni sõnul oli väljavalitud projekti tugevuseks just erinevate valdkondade inimeste omavaheline aktiivne koostöö ning praktikute ja teoreetikute kaasamine juba projekti algusfaasis. Samuti keskenduti antud projektis kõige raskemale sihtrühmale ehk vägivalda kasutatavatele meestele endile ning oldi valmis projekti piloteerima Ida-Virumaal. "Programmi väljatöötamisel võetakse arvesse nii Lääneriikide kui ka Eesti senist kogemust arvestades samas nii eesti- kui venekeelse sihtrühma eripäradega," selgitas Tõnnisson. 

Projektis kirjeldatud teenusele võib perevägivalla toimepanijaid suunata nii läbi justiitssüsteemi kui ka vabatahtlikkuse alusel.

Projekti tegevused algavad sellel aastal ja kestavad kuni 2015. aasta sügiseni. Projekti viivad läbi Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse teadlased koostöös partneritega nii riigiasutustest, kolmandast sektorist kui ka TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonnast.

Toetuse andmise aluseks oli Kuriteoennetuse Nõukogu 20.11.2012 istungil tehtud otsus toetada kuriteoennetuse eraldise abil perevägivallatsejatele suunatud tegevusi, sh perevägivallatsejatele suunatud rehabilitatsiooni- või psühhoteraapiaprogrammi või pikemaajalise sekkumise väljatöötamist, rakendamist ja hindamist ning tegevusi, mis lisaks tööle vägivallatsejaga pööravad tähelepanu ka ohvri toetamisele.  

Kuriteoennetuse projektide konkurssi on korraldatud 2004. aastast ning riigipoolse toe on saanud 65 projekti kogusummas 505 000 eurot.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50