Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Valitsus kiitis heaks dokumentide kesksele kättetoimetamisele ülemineku

Eilsel valituse kabinetiistungil volitati justiitsministeeriumi kutsuma kokku juhtrühma, et keskset menetlusdokumentide ristkättetoimetamise lahendust laiemalt kasutusele võtta. Ühtlasi vaadatakse üle ja ühtlustatakse rohkem kui 80 kättetoimetamist reguleerivat seadust.
Justiitsministeerium võttis mullu oktoobris kasutusele veebiplatvormi, millega dokumente inimestele kätte toimetada. Kättetoimetamine ei puuduta tavalist kirjavahetust, vaid menetlusdokumente, mis panevad kohustusi, muudavad õigusi ja mille kättesaamisest arvutatakse menetlustähtaegu. Näiteks tähendab see ettekirjutusi, kutseid, planeeringudokumente, kohtulahendeid, trahviotsuseid jm. Sellise dokumendi kättesaamisest peab maha jääma tõendatav jälg. „Seni on kättetoimetamine käinud suuresti tähitud kirjadega või rohkete ametkondlike infosüsteemide abil. Seetõttu menetlused venivad ja kulud on suured. Keskne dokumentide kättetoimetamine aitab oluliselt kulusid kokku hoida ja bürokraatiat vähendada,“ ütles justiitsminister Kalle Laanet. Ristkättetoimetamine saadetakse keskse „masina“ abil ametlikud dokumendid nii registritest nähtuvatele e-posti aadressidele, kui ka avalikesse digiteenustesse, kuhu selle kasutamiseks tuleb sisse logida. Teenust ei saa kasutada enne, kui dokumendid on vastu võetud.    Seni on ristkättetoimetamist kasutanud kohtud, kohtulikud registrid (äriregister ja kinnistusraamat), prokuratuur ja väärtegude menetlejad. „Oleme vähendanud postikulu poole miljoni euro võrra. Lahenduse laiem kasutuselevõtt teistes riigi- ja omavalitsusasutustes võimaldab veelgi kiirendada menetlusi, paremini kaitsta menetlusosaliste õigusi ja hoida kokku maksumaksja raha,“ sõnas Laanet.