• A
  • +

Valitsus kinnitas kohtunikuabide suunamise regioonidesse ja 70 töökoha koondamise justiitsministeeriumi haldusalas

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium reformis kohtulike registrite organisatsiooni, mille tulemusena koondatakse käesoleval aastal haldusalas 70 ametikohta. Kokku hoitud raha kasutatakse kohtunikuabide töötasu konkurentsivõimelisele tasemele tõstmiseks ja arendustegevusteks.

Valitsuse otsuse kohaselt viiakse registripidamine aasta lõpuks Tallinnast ja Tartust välja. Juba alates 1. augustist 2015 töötab osa registriteenistujaid osaliselt kodutööl ja osaliselt väiksemates kohtumajades asuvas kontoris.

„Halduskorralduse muudatustega täidame korraga kolm riigireformiga seotud eesmärki: vähendame ametnike arvu, viime töökohti Tallinnast välja ja pakume kaugtöö võimalust,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

„Töökorralduse optimeerimist võimaldas üleminek elektroonilisele menetlusele ja digitaalsetele toimikutele, mistõttu koondatakse sel aastal 70 ametikohta. See tähendab, et senise 159 teenistuja asemel töötab alates 1. jaanuarist registrites 89 teenistujat,“ lisas justiitsminister.

Reinsalu sõnul saavutatakse ümberkorralduste tulemusena alates 2016. aastast oluline rahaline kokkuhoid: ligikaudu 940 000 eurot. „Kuna kohtunikuabide ja registritöötajate palk on praegu märksa madalam teiste sarnase väärtusega töö tegijate omast, kasutatakse organisatsiooni optimeerimise tulemusena kokku hoitud raha teenistusse jäävate ametnike töötasu konkurentsivõimelisele tasemele tõstmiseks ja arendustegevusteks,“ ütles Reinsalu.

Kohtunikuabide ametipalk on 1315 eurot, seda suurendatakse väljaspool Harju- ja Tartumaad tegutsevate kohtunikuabidel 1875 euroni. Näiteks kohtujurist, kel ei ole kohtunikuabiga samaväärset vastutust ja sõltumatust, saab ametipalgana 1722 eurot.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50