Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Valitsus saatis Riigikogule ettepanekud punamonumentide eelnõu muutmiseks

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks justiitsministri ettepaneku, millega muudetaks Riigikogu menetluses olevat ehitusseadustiku muudatuste eelnõu. 
Justiitsminister Madis Timpsoni sõnul saadeti Riigikokku muudatusettepanekud, et minna edasi eelmise valitsuse ajal kavandatud seaduse muudatustega ning võimaldada punamonumentide teisaldamise lõpuleviimine. „Eelnõu eesmärk on olnud luua õiguslik alus agressioonile ja nõukogude okupatsioonile poolehoidu kujutavate märkide teisaldamiseks Eesti avalikust ruumist.  Ettepaneku järgi kitsendataks eelnõu ulatust, mis tähendab seda, et uus nõue puudutaks vaid monumente ja rajatisi. Samuti on muudetud presidendi kriitika alla sattunud paragrahvi sõnastust, et oleks selge, et hooned ja rajatised ise ei saa midagi õigustada või toetada, vaid nende kaudu väljendatakse poolehoidu agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisele.  Hoonete omanikele antaks õigus neile kuuluvalt hoonelt punasümboolika eemaldada, kui nad seda ise teha soovivad. „Seadus ei kohustaks seda tegema, aga annaks selleks võimaluse,“ selgitas justiitsminister. Kinnismälestise või muinsuskaitsealal asuva hoone puhul tuleks esitada Muinsuskaitseametile teatis vähemalt 10 päeva enne töödega alustamist.  Kultuuriminister Heidy Purga sõnul annab muudatus muinsuskaitseliste piirangutega seotud ehitiste omanikele võimaluse eemaldada hoonetelt punasümboolika ning vastav menetlus on lihtne. „Muinsuskaitseamet saab anda väärtuslikku nõu, mis tagab, et tööd viiakse läbi sobivate meetoditega ning et säilib hoone kultuuriväärtus,“ lisas minister. Muudatusettepanekuid arutab edasi Riigikogu majanduskomisjon.