• A
  • +

Valmisid infovoldikud kriminaalmenetluse osalistele

PrintPDF Jaga

Justiitsministeerium valmistas kahtlustatavatele ning kannatanutele kriminaalmenetluses nende õigusi ja kohustusi tutvustavad infovoldikud.


Voldikute eesmärgiks on aidata kaasa kannatanute ja kahtlustatavate paremale informeeritusele menetluse käigust, nende õigustest ja kohustustest ning abisaamisvõimalustest.

2012. aastal valminud Tartu ülikooli RAKE uuringus „Kannatanud ning tunnistajad süüteomenetluses“ leiti, et üheks suurimaks probleemiks, millega kannatanud ja tunnistajad Eestis kokku puutuvad, on infopuudus. Ligi viiendik uuringus osalenutest tõi välja, et nad ei ole süüteoasja menetlemisega kursis seetõttu, et ei tea, kelle poole info saamiseks pöörduda või neile pole palutud infot antud. Mitte-eestlaste teadlikkus on madalam kui eestlastel.

Euroopa Komisjoni tellitud eurobaromeetri uuringus kohtusüsteemide toimimise kohta selgus, et Eesti inimesed ei tea piisavalt hästi, kust leida advokaati; kuidas toimib kohtusüsteem; kui pikk on menetlus; mida teha, kui nad peavad kohtusse pöörduma; kas kohtuotsused on õiglased; kui kallis on menetlus; kas kohtus kasutatakse IT vahendeid jne.  

Voldikud on mõeldud jagamiseks prokuratuuris, politseijaoskondades ning kohtumajades. Eestikeelseid voldikuid on võimalik alla laadida ka justiitsministeeriumi veebikodus ning kohtute kodulehel, venekeelsed voldikud on leitavad kohtute veebikodus. Voldikuid saab soovi korral välja printida.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50