• A
  • +

Vanglate relvastatud üksuse uueks ülemaks saab Miko Oja

PrintPDF Jaga

Uueks vanglate relvastatud üksuse ülemaks saab Miko Oja, kes asub ametisse 25. jaanuaril.

Miko Oja on 27-aastane, ta on saanud kõrghariduse Sisekaitseakadeemia politseikolled¾ist. Oja on töötanud Põhja prefektuuris politseiametnikuna üle kaheksa aasta, sellest seitse aastat kiirreageerimisüksuses. Alates 2006. aasta jaanuarist on ta olnud kiirreageerimisüksuse juht.

Relvastatud üksuse ülema konkursile laekus kokku 32 avaldust, lõppvooru pääses 3 kandidaati.

Seni vanglate relvastatud üksust juhtinud Lauri Abel asus tööle Politsei- ja Piirivalveametisse.

Ülema tööülesanneteks on relvastatud üksuse igapäevane juhtimine, eriolukordade tegutsemistaktika välja töötamine ning relvastatud üksuse liikmete täiendkoolituste ja treeningute korraldamine.

Vanglate relvastatud üksus loodi 2001. aasta jaanuaris. Üksuse põhiülesandeks on vanglates kuritegude ennetamine, tõkestamine, läbiotsimised ning eriettevalmistust nõudvate ülesannete täitmine vanglas.

Alates 2007. aastast võib vanglate relvastatud üksust vajadusel kasutada ka politseile ametiabi andmiseks avaliku korra tagamisel.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50