• A
  • +

Vanglates ja arestimajades viibivate vangide arvu langus on peatunud

PrintPDF Jaga

Kui eelnevatel aastatel on vangide arv langenud, siis 2016. aastal on vanglates ja arestimajades viibivate vangide arvu langus peatunud. Kriminaalhooldusaluste arv jätkas vähenemist.

Kui aasta alguses oli vange 2795 ja kriminaalhooldusaluseid 4853, siis aasta lõpul 2842 ja 4240.

Vangide ja kriminaalhooldusaluste sotsiaalprogrammides osalemise maht vähenes veidi. Sotsiaalprogrammi lõpetas edukalt 681 kinnipeetavat (2015. aastal 741), 925 kriminaalhooldusalust (2015. aastal 949) ja 42 vahistatut (2015. aastal 36). Sotsiaalprogrammidest osalesid vangid ja kriminaalhooldusalused enim Eluviisitreeningus, probleemide lahendamise oskuse arendamise programmis ja liiklusohutusprogrammis.

Sarnaselt eelnevale aastale ei pandud 2016. aasta jooksul vanglates toime mõrvu, tapmisi ega tapmiskatseid. Vägistamiskahtluse tõttu alustati 2016. aastal kaks kriminaalasja (2015. aastal mitte ühtegi), mis hiljem mõlemad lõpetati, sest kuriteokahtlus ei leidnud tõendamist.

Üks vang pani vanglas toime enesetapu (2015. aastal enesetappe ei olnud). Vangistuse ajal suri raske haiguse tagajärjel vanglas või haiglas suri viis vangi (2015. aastal neli).

2016. aastal ei toimunud kinnise vangla territooriumilt ühtki põgenemist (2015. aastal toimus üks). 4. jaanuaril põgenes kodukülastuse käigus Viru vangla saatemeeskonna järelevalve alt vang, kes tabati vanglaametnike poolt samal päeval.

Eelmise aasta ülevaatega on võimalik tutvuda vanglate kodulehel

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50