• A
  • +

Värske juhend aitab praktikutel toetada kahjuliku seksuaalkäitumisega lapsi ja noori

PrintPDF Jaga

Eelmisel aastal valmis justiitsministeeriumi tellimusel uuring, mis selgitas välja sobivad hindamisvahendid ja sekkumisviisid ennast või teisi kahjustava seksuaalkäitumisega laste ja noorte aitamiseks. Need teadmised koondati juhendisse, mis on mõeldud ennast või teisi kahjustava seksuaalkäitumisega laste ja noortega töötavatele praktikutele.

Juhendi saab alla laadida justiitsministeeriumi kodulehelt.

Pikka aega ei olnud Eestis terviklikku süsteemi, mis aitaks kahjuliku seksuaalkäitumisega lastele ja noortele sihipäraselt tuge pakkuda ja käitumist muuta. Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika nõuniku Brit Tammiste kinnitusel on viimastel aastatel hakatud selliste noorte toetamisele Eestis rohkem tähelepanu pöörama, et probleemset käitumist ennetada.

„Ennast või teisi kahjustava seksuaalkäitumisega noori asjatundlikult ja süsteemselt toetades on võimalik neid probleemidest üle aidata. Loodetavasti on mullu valminud uuringu tulemustele toetuvad seksuaalkäitumise hindamisvahend ja sekkumisviisid praktikutele selles abiks," ütles Brit Tammiste justiitsministeeriumist.

Uuringu tulemusena pakuti välja terviklik süsteem, mis võimaldab spetsialistidel noorte toimetulekut ja normaalset eakohast arengut mõjusalt toetada. Seejuures saab vähendada seksuaalvägivalla toimepaneku riski. Ühtlasi töötati uuringu käigus välja niinimetatud kohtlemismudel, mis on sihtrühma laste ja noortega tegelemisel toeks eri valdkondade spetsialistidele prokuröridest lastekaitsetöötajani.

Ekspertide koostatud mudel koosneb viiest etapist, millest esimesed keskenduvad juhtumi olemuse välja selgitamisele ning annavad spetsialistidele soovitusi, keda juhtumist teavitada. Järgmised etapid keskenduvad võrgustikutööle ja riskihindamisele.

„Kohalikul tasandil on kesksed juhtumikorraldajad lastekaitsetöötajad. Mistahes kahjuliku seksuaalkäitumisega lapsest või noorest tuleks teavitada ka lastemaja, mis on valdkondlik kompetentsikeskus. Lastemaja teavitamine aitab toimivaid praktikaid ühtlustada, samuti saab sealt teavet tõenduspõhiste hindamisvahendite, sekkumiste ja eripädevustega spetsialistide kohta,“ kinnitas Brit Tammiste justiitsministeeriumist.

Kust saada abi?

Lasteabitelefon 116 111 ja lasteabi.ee. Lasteabi on sotsiaalkindlustusameti tasuta ööpäevaringne nõu andmise, kuulamise ja abistamise teenus. Nii lapsed kui ka täiskasvanud võivad sattuda olukordadesse, kus isiklikust kogemusest lahenduse leidmiseks ei piisa. Lasteabis aitavad spetsialistid telefoni ja veebivestluse kaudu. Nemad juhendavad, kuidas mure lahendamisega edasi minna.

Viimati uuendatud: 17.02.2023 - 04:50