• A
  • +

Veerand huvide deklaratsioonidest jäeti õigeks ajaks esitamata

PrintPDF Jaga

29.09.2017. Veerand isikutest, kel on korruptsioonivastase seaduse järgi kohustus esitada huvide deklaratsioon, jättis selle õigel ajal ehk 31. maiks esitamata. 

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt pidi huvide deklaratsiooni esitama 6400 isikut. Õigel ajal esitati 4842 deklaratsiooni, 914 deklaranti aga ei olnud oma kohustust täitnud ka septembri alguseks.

Deklarantide arvukaima rühma moodustavad 3100 valla- ja linnavolinikku (48,4 protsenti) ning 1001 valla- ja linnavalitsuse liiget (15,6 protsenti). Suuremad rühmad olid ka valla või linna hallatava asutuse juhid (625) ning riigiasutuste ametiisikud (452). Deklarantide hulka kuuluvad veel kohtunikud, riigikogu ja vabariigi valitsuse liikmed, valitsus- ja riigiasutuste ning põhiseaduslike institutsioonide juhid jt.

Õigel ajal esitati 4842 deklaratsiooni ehk 75,7 protsenti ettenähtust. Deklaratsiooni esitamisega jäi hiljaks 644 inimest (10,1 protsenti), neist enamik täitis oma kohustuse juunis. 914 selleks kohustatud ametiisikut (14,3 protsenti kõigist) polnud septembri alguseks huve deklareerinud.

Oma huvid deklareerimata jätnute seas on kõige rohkem – ligi kaks kolmandikku – valla- ja linnavolinikke, ligikaudu iga seitsmes on valla- või linnavalitsuse liige.

Asutustest jätsid suhteliselt kõige rohkem (ligi 50 protsenti) deklaratsioone esitamata Aseri, Keila ja Rõngu vallavalitsus. Seevastu Paide, Laekvere, Sonda, Kasepää, Õru ja Surju vallas esitati kõik deklaratsioonid õigel ajal.

Korruptsioonivastase seaduse kohaselt peavad selleks kohustatud ametiisikud esitama igal aastal huvide deklaratsiooni temale kuuluva vara ja muude asjaolude kohta eesmärgiga teadvustada deklarandi ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid ning muuta need kontrollitavaks. Deklaratsiooni esitamise kohustus võib tuleneda vahetult seadusest, kuid huvide deklareerimist võib seaduse alusel erandina nõuda ka asutuse juht, kohaliku omavalitsuse volikogu või muu õiguspädev juht.

Seadus ei näe deklaratsiooni esitamise kohustuse rikkumise korral ette trahvi ega muud karistust, kuid tegemist võib olla ametikohustuse rikkumisega, samuti võib valitud ametiisiku poolt selle kohustuse täitmata jätmise kohta oma järelduse teha valija. Ametiisikute huvide deklaratsioonid on seaduses sätestatud ulatuses ja tingimustel avalikud maksu- ja tolliameti e-maksuameti vahendusel.

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50