Skip to content
Allikas: Justiitsministeerium

Viru vangla järgmine direktor on Ain Anslan

Justiitsminister Kalle Laanet nimetas uue Viru vangla direktorina ametisse, alates 1. novembrist, senise vanglateenistuse relvastatud üksuse ülema Ain Anslani.
Vanglateenistuse eesmärk on suunata kinnipeetavaid ja kriminaalhooldusaluseid õiguskuulekusele. Selle saavutamiseks peab vanglateenistuja olema kindlameelne ja nõudlik, aga samaaegselt ka hea inimesetundja ja suhtleja. Kõik eelnimetatud omadused on Ain Anslanil olemas, et vangla direktorina selle eesmärgi täitmisele kaasa aidata,“ räägib justiitsminister Kalle Laanet. Ain Anslan on ennast tõestanud ka võimeka juhina, olles edukalt juhtinud eriväljaõppe ja -ülesannetega poolesaja liikmelist RÜ meeskonda. Lisaks on ta ka varasemalt  töötanud Viru vanglas mitmetel juhtival teenistuskohal ja panustanud vanglateenistuse arengusse. Ta on professionaalne nii erakorraliste sündmuste lahendamisel kui ka meeskonna eestvedamisel. Ain tunneb tänu oma senisele kogemusele vanglateenistuse tööd ja tegevust ka selle väiksemates detailides ning on tõestanud ennast konstruktiivse meeskonnaliikmena. „Vanglateenistus on tugev ja kõrgelt hinnatud organisatsioon. Usun, et suudan jätkuvalt pakkuda vanglateenistuse kiirele arengule vajalikku tuge ja eestvedamist. Juhtides Viru vangla tööd ja meeskonna arengut saame edukalt panustada ühiskonna turvalisuse tagamisse,“ räägib Ain Anslan on soovist ja valmidusest ametikohale asuda. Anslan on pälvinud 2021. aastal vanglaametniku teeneteristi ja 2023. aastal teenistusmedali peale 15. aastast laitmatut teenistust. Tänaseks on ta panustanud riigi julgeolekusse ja siseturvalisusesse üle 19. aasta, millest 15 aastast vanglateenistuses ning 4 aastat Kaitseväes. Ta on juhtinud teenistuses oldud aastate jooksul Viru vangla saateüksust, Viru relvastatud üksust, avavanglat, tugevdatud järelevalvega üksust, olnud Viru vangla direktori asetäitja ja täna vanglateenistuse relvastatud üksuse ülem. Magistrihariduse on ta omandanud personali juhtimise alal. Viru vangla direktori Marek Aasa viie aastane ametiaeg lõpeb peagi ja tema viimaseks tööpäevaks on 21. oktoober. Selle aja jooksul on ta vanglat juhtinud läbi kriiside ja rõõmude ühtse meeskonnana ja tõelise missioonitundega.