• A
  • +

Viru vanglas jõudis lõpule mahukas koolitusprojekt

PrintPDF Jaga

Viru vanglas jõudis lõpule mahukas projekt „Eesti vanglasüsteemi tugevdamine“, mida rahastati Norra finantsmehhanismi raames.


Projektil üheks peamiseks eesmärgiks oli aidata vähendada vangide korduvkuritegevust, aidates noortel kinnipeetavatel omandada eluks vajalikke baasoskuseid. Selleks töötati välja spetsiaalselt noortele kinnipeetavatele mõeldud kutseõppeprogrammid ning koostati käsiraamat noorte kinnipeetavatega töötavatele ametnikele.

Projekti toetusel soetati Viru vangla kutseõpperuumidesse vajalik sisustus, et anda tööalane ettevalmistus kokkadele, pagaritele ning keskkonnatehnika lukkseppadele. Samuti oli kinnipeetavatel võimalus osaleda arvuti algkoolitusel, projekteerimisprogrammi AutoCAD arvutikoolitusel, keevitaja algkursusel ning toiduvalmistamise kursusel. Erinevatel kutseõppe koolitustel osales kokku umbes 160 kinnipeetavat.

Projekti teiseks oluliseks eesmärgiks oli anda ametnikele täiendavaid ametialaseid oskuseid. Selleks viidi projekti raames läbi mitmeid koolitus- ja juhendamisprogramme. Toimus mitu õppekäiku erinevatesse Euroopa korrektsiooniasutustesse, viidi läbi meeskonnatöö- ja juhtimiskoolitusi, kriisi- ja enesekaitsekoolitusi, enesekehtestamise kursusi ning valvurite baasõpet. Erinevatel ametialastel täiendkoolitustel oli võimalus osaleda pea kõigil Viru vangla ametnikel.

Projekt "Eesti vanglasüsteemi tugevdamine" koostati ja rahastamistaotlus esitati 2006. aastal, rahastamise otsus saabus 2007. aasta sügisel. Projekti kogumaksumus oli üle 11 milj krooni (712  672 EUR), millest 85 % moodustas välisabi ning 15 % omafinantseering.

Lugupidamisega
Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee

Viimati uuendatud: 08.11.2018 - 01:50