• A
  • +

Uudised

Näiteks 29.09.2020
Näiteks 29.09.2020
25.02.2020

25.02.2020. Põhiseadus on meie riikluse tüvitekst ja ühiskonna peamisi väärtusi koondav alusdokument. Justiitsministeerium ühes oma heade koostööpartneritega tähistab 2020. aastat põhiseaduse aastana. Põhiseaduse aasta eesmärgiks on ühiskonnale tavapärasest põhjalikumalt ja mitmekülgsemalt  inimeste põhiõigusi tutvustada ning õiguste ja kohustuste tasakaalu meelde tuletada.

19.02.2020

19.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, mis annab Euroopa Prokuratuuris (EPPO) töötavatele Eesti prokuröridele nende sõltumatuse tagava õigusliku staatuse ja võimaldab kohtunikel kandideerida Euroopa prokuröri ja delegaatprokuröri ametikohale.

17.02.2020

17.02.2020. Justiitsministeeriumi avaldatud kuritegevuse statistikast selgus, et 2019. aastal registreeriti 27 169 kuritegu, mis oli eelneva aastaga samal tasemel. Rekordiliselt madal oli tapmiste ja mõrvade arv, milles hukkus esialgsetel andmetel mullu 23 inimest.

14.02.2020

14.02.2020. Alates 14. veebruarist vahetavad Soome ja Eesti äriregistrid andmeid üle X-tee. See vähendab paberimajandust, muudab asjaajamise kiiremaks ja teenuse ettevõtjatele mugavamaks.

14.02.2020

14.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg rõhutas täna kohtunike täiskogul peetud kõnes ministeeriumi selge prioriteedina kogu menetluskaare digiteerimist selleks, et teha kõigi töö kergemaks ja menetlus kiiremaks.

13.02.2020

13.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna kohtutäiturite, Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega, et lahendada olukord, mis tekkis seoses arestimisaktide automatiseeritud menetlemisega töötukassa infosüsteemis.

12.02.2020

12.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kutsus homseks kokku kohtumise kohtutäiturite ja töötukassaga, et lahendada olukord, mis tekkis seoses arestimisaktide automatiseeritud menetlemisega töötukassa infosüsteemis. Samuti pöördub justiitsministeerium kohtutäiturite poole palvega mitte nõuda olukorra lahenemiseni vähenenud töövõimega inimestelt võlgasid sisse. 

11.02.2020

11.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna Euroopa peaprokuröri Laura Codruţa Kövesiga, et arutada aasta lõpus tööd alustava Euroopa Prokuratuuriga seotud küsimusi. 

28.01.2020

28.01.2020. Justiitsministeerium esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse välistada teatud kuritegude eest süüdi mõistetud inimeste vanglast ennetähtaegne vabanemine.  

28.01.2020

28.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis võimaldab osaühingu osasid lihtsamalt võõrandada ja loob sellega paremad võimalused Eesti iduettevõtetesse investeerida. 

25.01.2020

25.01.2020. Kriminaalhoolduse 100. aastapäeval tunnustas justiitsminister kriminaalhooldajaid.

24.01.2020

24.01.2020. Justiitsministeerium toetab 10 000 euroga Eesti pensionäride ühenduste liitu, kes jätkab eakatele tasuta õigusabi andmist.

22.01.2020

22.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel kolme riigikaitsega seotud eelnõu, mis võimaldab tagada Eesti riigi valmisoleku ja kiire reageerimise nüüdisaegsete julgeolekuohtude korral ning süüteo- ja kohtumenetluste tõhusa läbiviimise kaitseolukorra ajal. 

16.01.2020

16.01.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis annab Euroopa Prokuratuuris (EPPO) töötavatele Eesti prokuröridele nende sõltumatuse tagava õigusliku staatuse ja võimaldab kohtunikel kandideerida Euroopa prokuröri ja delegaatprokuröri ametikohale. 

09.01.2020

9.01.2020. Vabariigi valitsus nimetas tänasel istungil Andres Parmase riigi uueks peaprokuröriks.

06.01.2020

6.01.2020. Justiitsministeeriumil valmisid eelmise aasta lõpus kolm brošüüri toetava infoga neile lastele, kes peavad mingil põhjusel osalema kohtumenetluses kas tunnistajana, süüdistavana või perevaidluses.

23.12.2019

23.12.2019. Alates 1. jaanuarist 2020 peavad kõik ametlikud tõlked nii eesti keelest võõrkeelde kui võõrkeelest eesti keelde olema teinud ainult vandetõlgid.

20.12.2019

20.12.2019. Justiitsministeerium saatis uuesti kooskõlastusringile võlaõigusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse soodustada üürisektori arengut, võimaldades üürilepingu pooltele rohkem paindlikkust omavaheliste suhete kujundamisel ning tagades võimalike rikkumiste puhuks üürileandja õiguste kaitseks tõhusad vahendid.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09