• A
  • +

Uudised

Näiteks 08.04.2020
Näiteks 08.04.2020
12.07.2019

12.07.2019. Vanglast vabanenud inimesed hakkavad Harjumaal, Pärnus ja Haapsalus saama kolme aasta jooksul ajutist majutusteenust koos nõustamisega, et vabanenud jõuaksid paremini tööturule ja seeläbi väheneks korduvkuritegevus. 

11.07.2019

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega pannakse politseile ja prokuratuurile kohustus kuriteokahtluse alla sattunud lapsi individuaalselt hinnata. Samuti peab alaealisele olema tagatud informatsioon tema õigustest kahtlustatava või süüdistatavana.

11.07.2019

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega on edaspidi võimalik tulemuslikult uurida Euroopa Liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid nagu näiteks EL fondidest saadud soodustuste, liidu tulude ja rahastatavate hangetega seotud kelmused. Samuti on võimalik tõhusamalt uurida nende kuritegudega saadud kriminaalse tulu rahapesu. 

09.07.2019

9.07.2019. Justiitsministeeriumi korraldatud konkursi seksuaalkuritegude ohvritele õigusnõu andmiseks võitis Eesti naiste varjupaikade liit, kellega koostööd tegevad juristid hakkavad tasuta nõu andma juba juulis.

27.06.2019

27.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kuritegevuse ennetamise toetuse andmiseks projektile, mis aitab kaasa vanglas viibivate emade vanemlike oskuste parandamisele.

25.06.2019

25.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi 6000 euro suuruse toetuse andmiseks kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja teiste kohaliku tasandi ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud riskihindamise keskkonna edasiarendamiseks. 

22.06.2019

22.06.2019. Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus otsustas täna jätta AS Tallinna Vee ja United Utilities (Tallinn) B.V hagi Eesti riigi vastu rahuldamata. Tallinna veetarbijad on otsusega säästnud vähemalt 67,5 miljonit eurot. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09