Skip to content

Uudised

Noorte õigusrikkumiste ja ohvrikslangemise arv on vähenenud
Justiitsministeeriumi tellitud ja äsja valminud noorte hälbiva käitumise uuringu tulemustest nähtub, et võrreldes kümne aasta taguse ajaga on 8.—11. klassi noorte seas õigusrikkumiste toimepanek ja ohvrikslangemine üldjoones vähenenud. Murekohaks on aga sagenenud poevargused.
Allikas: Justiitsministeerium
Valitsus kinnitas korruptsiooni ennetamist parandava eelnõu
Täna kiitis valitsus heaks eelnõu, mis aitab parandada 12 aasta jooksul ilmsiks tulnud kitsaskohad korruptsioonivastase seaduse rakendamisel. Muu hulgas täpsustavad toimingupiirangu ja seotud isiku mõisted, et parandada õigusselgust.
Allikas: Justiitsministeerium
Valitsus kinnitas sanktsioonirikkumiste menetlemist kiirendava eelnõu
Täna kiitis valitsus heaks eelnõu, mille toel saavad spetsialistid sanktsioonirikkumisi edaspidi tõhusamalt ja menetleda ning rikkujaid kiiremini karistada. Muudatuste abil saab nii sanktsioonialust kui ka muud keelatud kaupa tollis edaspidi kohe konfiskeerida.
Allikas: Justiitsministeerium
Uuring: kauplustest varastavad enamasti varem karistatud inimesed
Justiitsministeeriumi tellitud kauplusevarguste menetluspraktika uuringust selgus, et suure osa varastest moodustavad sõltuvusainete tarvitajad. Kauplusevarguste ennetamiseks soovitab Civitta Eesti AS likvideerida varastamise põhjusi, vähendada varastamise võimalusi ning prioriseerida menetlusi, millega on suurem tõenäosus uusi vargusi vältida.
Allikas: Justiitsministeerium
Justiitsminister soovib tunnustada vägivalla ennetajaid
Justiitsministeerium ootab koos Vabariigi Presidendi kantseleiga 7. juunini kandidaate vägivallaennetuse auhinnale. Sellega tunnustatakse inimesi, kes on andnud olulise panuse vägivalla ennetamisse.
Allikas: Justiitsministeerium