• A
  • +

Uudised

Näiteks 01.10.2020
Näiteks 01.10.2020
17.04.2020

17.04.2020. Justiitsministeerium paneb inimestele südamele, et looduskaunitesse kohtadesse minnes peaksid nad kinni 2+2 nõudest, eelistaksid kohti, kus inimesi palju ei ole ning austaksid kohalike elanike kodurahu. Siis pole vaja mõelda ega kavandada külade, randade ega teede sulgemist. 

16.04.2020

16.04.2020. Valitsus toetas tänasel kabinetinõupidamisel justiitsministeeriumi ettepanekuid, millega muudetakse täitemenetluse süsteemi nii, et võlgnike ja sissenõudjate õigused on edaspidi paremini esindatud. Justiitsministeerium asub seaduseelnõu ette valmistama. 

08.04.2020
8.04.2020. Justiitsministeerium saatis kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis muuhulgas sisaldab ettepanekuid niinimetatud tühja kasseti tasu süsteemi muutmiseks. Seaduseelnõuga koos saadeti arvamuse avaldamiseks ka konkreetsed ettepanekud selle kohta, millistelt salvestusseadmetelt ja andmekandjatelt ning kui suures summas tuleks tasu koguda.
04.04.2020

4.04.2020. Alates tänasest töötavad vanglad uue graafiku järgi nii, et valvurid on töö juures viis päeva järjest ning veedavad ka tööpäevale järgneva puhkeaja vanglas. Uue töökorralduse eesmärk on ennetada viiruse levikut vanglatesse, et kaitsta vangide elu ja tervist.

03.04.2020

3.04.2020. Hiljaaegu käivitunud notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt. Edaspidi on võimalik tõestada ka näiteks kinnisvaratehinguid üle videosilla, oma kodust või kontorist lahkumata. Kuigi esialgu oli uut lahendust kavas katsetada järk-järgult, siis koroonaviiruse leviku piiramiseks ning samas oluliste riiklike teenuste tagamiseks, otsustas justiitsministeerium kiirendada kaugtõestuse rakendamist.

02.04.2020

2.04.2020. Valitsus kiitis täna heaks justiitsministeeriumi eelnõu, mis võimaldab kasutada kriminaal- ja väärteomenetluses rohkem digilahendusi ning seeläbi vähendada füüsilist kontakti menetlustoimingute tegemisel. Tegemist on ühe osaga valitsuse koondeelnõust, mis on mõeldud COVID-19 tõrjumiseks.

02.04.2020

2.04.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis peatab eriolukorra ja sellele järgneva kahe kuu pikkuse perioodi jooksul ettevõtete jaoks pankrotiavalduste esitamise kohustuse ja kehtestab võlausaldajatele pankrotiavalduse esitamise keelu. Muudatus annab ettevõtjatele võimaluse oma majandustegevust vastavalt tekkinud olukorrale kohandada ja kasutada riigi pakutavaid abimeetmeid.

02.04.2020

2.04.2020. Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis annab kohtutele paindlikumad võimalused suure töökoormusega tegeleda. Eelnõu annab õiguse suunata kohtuasju lahendamiseks teise sama astme kohtusse või kohtunikke vabatahtlikku menetluslähetusse, kui see on vajalik õigusemõistmise toimimiseks.

01.04.2020
1.04.2020. Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub nii, et alates 1. maist on esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele jätkuvalt 5 euro suuruse omaosaluse eest, edasi saab 13 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tunni eest, mis on oluliselt soodsam turu keskmisest.
25.03.2020

25.03.2020. Et hoida kõigi inimeste tervist, jäi traditsiooniline 25. märtsi mälestustseremoonia Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalis tänavu ära. Raivo Aeg asetas märtsiküüditatute mälestuseks pärja kogu Eesti rahva eest.

25.03.2020

25.03.2020. Märtsiküüditatute mälestustseremoonia jääb tänavu traditsioonilisel kujul Maarjamäe memoriaalil ära, et hoida kõigi inimeste tervist. Minister Raivo Aeg asetab memoriaalile pärja kogu Eesti rahva eest. Justiitsministeerium ja vabaühendused kutsuvad täna mälestuseks koduaknal küünalt süütama.

20.03.2020

20.03.2020. Justiitsministeerium kuulutas välja hanke, et analüüsitaks ülikoolide ettevõtluserialasid ja seda, kuidas on neis käsitletud ärieetika, korruptsiooni ja majandusalaseid süütegusid puudutavaid teemasid.

 
19.03.2020
19.03.2020. Kohtute haldamise nõukoda andis soovitused, kuidas tagada Eesti kohtutes õigusemõistmise  toimimine eriolukorra ajal, vältides samas COVID-19 viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate ja menetlusosaliste ning teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.
18.03.2020
18.03.2020. Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid (www.riigiteataja.ee).
 
16.03.2020
16.03.2020. Seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga esineb nii Justiitsministeeriumi ja kui ka selle haldusala asutuste tavapärases töökorralduses mitmeid erisusi.
13.03.2020

13.03.2020 Alates 14. märtsist vanglates kokkusaamisi ei toimu. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292. Pressipäringutele vastab vanglate pressiesindaja telefonil 508 2589 või aadressil vanglapress@just.ee.

 

10.03.2020

3.04.2020. Justiitsministeerium koos Vabariigi Presidendi kantseleiga soovib tunnustada tublisid inimesi, kes teevad iga päev tööd selle nimel, et Eestis oleks vähem vägivalda ja rohkem märkamist. 

09.03.2020

9.03.2020. Justiitsministeeriumi tellimusel valminud ning Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse ja Pricewaterhouse Coopers Advisorsi läbi viidud uuringu järgi võiks elatise suurust arvutada valemi järgi, mis arvestab olulisemaid lapse ja tema vanema eluga seotud asjaolusid.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09