• A
  • +

Uudised

Näiteks 13.12.2019
Näiteks 13.12.2019
25.06.2019

25.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi 6000 euro suuruse toetuse andmiseks kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja teiste kohaliku tasandi ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud riskihindamise keskkonna edasiarendamiseks. 

22.06.2019

22.06.2019. Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus otsustas täna jätta AS Tallinna Vee ja United Utilities (Tallinn) B.V hagi Eesti riigi vastu rahuldamata. Tallinna veetarbijad on otsusega säästnud vähemalt 67,5 miljonit eurot. 

21.06.2019

21.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile uue riigikaitseseaduse eelnõu, mis toetab veelgi enam riigikaitse laia käsitlust ja aitab kaasa tõhusale heidutusele, võimaldades kiirelt ja paindlikult reageerida nüüdisaegsetele julgeolekuohtudele.

20.06.2019

20.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile täitemenetluse reformi kontseptsiooni, millega antakse õigeks ajaks tasumata riiginõuete, nagu näiteks trahvide ja sunniraha, täitmine maksu- ja tolliameti kätte ning kavandatakse kohtutäiturite arvu vähendamist. 

19.06.2019

19.06.2019. Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus on kustunud, isikuandmed eemaldatud, ja puhastatud lahendid uuesti kättesaadavaks tehtud.   

17.06.2019

17.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030, mille järgi on lähituleviku peamisteks eesmärkideks kriminaaljustiitssüsteemi nutikus ja ohvrisõbralikkus; laste ja noorte kriminaaljustiitssüsteemi sattumise ennetamine ning korduvkuritegevusest irdumise toetamine, sealhulgas sõltuvusest ja vaimse tervise häiretest toime pandud õigusrikkumiste ennetamine. 

14.06.2019

14.06.2019. Täna mälestati Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaalis enam kui 10 000 inimest, kes langesid 1941. aastal juuniküüditamise ohvriks. 

13.06.2019

13.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg tegi valitsusele ettepaneku jääda piiriülese liikumise direktiivi vastuvõtmisel erapooletuks, sest läbirääkimistel saavutatud kokkulepe ei täida algatuse algset eesmärki lihtsustada ühingute piiriülest liikumist Euroopa Liidus.

13.06.2019

13.06.2019. Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks kasutada veebipõhist interaktiivset korruptsiooniennetuse keskkonda.

11.06.2019

11.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. Justiitsministri sõnul ei täida need keelud tänapäeval oma eesmärki. 

10.06.2019

10.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg avaldas Luksemburgis toimunud Euroopa justiitsministrite kohtumisel toetust Leedule, kelle kohtunike ja prokuröride osas on Venemaa Föderatsiooni uurimiskomitee alustanud kriminaalmenetlust.

06.06.2019

6. juuni 2019. Eesti toetas täna Luksemburgis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogul Euroopa Komisjoni ettepanekut muuta piiriülestes tsiviilkohtuvaidlustes dokumentide kättetoimetamine ja kogutud tõendite vahendamine kõigile liikmesriikidele kohustuslikus korras digitaalseks. 

27.05.2019

27.05.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi seksuaalvägivalla ohvritele tasuta õigusnõu andja leidmiseks.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09