• A
  • +

Uudised

Näiteks 14.07.2020
Näiteks 14.07.2020
13.02.2020

13.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna kohtutäiturite, Töötukassa ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajatega, et lahendada olukord, mis tekkis seoses arestimisaktide automatiseeritud menetlemisega töötukassa infosüsteemis.

12.02.2020

12.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kutsus homseks kokku kohtumise kohtutäiturite ja töötukassaga, et lahendada olukord, mis tekkis seoses arestimisaktide automatiseeritud menetlemisega töötukassa infosüsteemis. Samuti pöördub justiitsministeerium kohtutäiturite poole palvega mitte nõuda olukorra lahenemiseni vähenenud töövõimega inimestelt võlgasid sisse. 

11.02.2020

11.02.2020. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna Euroopa peaprokuröri Laura Codruţa Kövesiga, et arutada aasta lõpus tööd alustava Euroopa Prokuratuuriga seotud küsimusi. 

28.01.2020

28.01.2020. Justiitsministeerium esitas kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks väljatöötamiskavatsuse, millega soovitakse välistada teatud kuritegude eest süüdi mõistetud inimeste vanglast ennetähtaegne vabanemine.  

28.01.2020

28.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel seaduseelnõu, mis võimaldab osaühingu osasid lihtsamalt võõrandada ja loob sellega paremad võimalused Eesti iduettevõtetesse investeerida. 

25.01.2020

25.01.2020. Kriminaalhoolduse 100. aastapäeval tunnustas justiitsminister kriminaalhooldajaid.

24.01.2020

24.01.2020. Justiitsministeerium toetab 10 000 euroga Eesti pensionäride ühenduste liitu, kes jätkab eakatele tasuta õigusabi andmist.

22.01.2020

22.01.2020. Justiitsminister Raivo Aeg tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel kolme riigikaitsega seotud eelnõu, mis võimaldab tagada Eesti riigi valmisoleku ja kiire reageerimise nüüdisaegsete julgeolekuohtude korral ning süüteo- ja kohtumenetluste tõhusa läbiviimise kaitseolukorra ajal. 

16.01.2020

16.01.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis annab Euroopa Prokuratuuris (EPPO) töötavatele Eesti prokuröridele nende sõltumatuse tagava õigusliku staatuse ja võimaldab kohtunikel kandideerida Euroopa prokuröri ja delegaatprokuröri ametikohale. 

09.01.2020

9.01.2020. Vabariigi valitsus nimetas tänasel istungil Andres Parmase riigi uueks peaprokuröriks.

06.01.2020

6.01.2020. Justiitsministeeriumil valmisid eelmise aasta lõpus kolm brošüüri toetava infoga neile lastele, kes peavad mingil põhjusel osalema kohtumenetluses kas tunnistajana, süüdistavana või perevaidluses.

23.12.2019

23.12.2019. Alates 1. jaanuarist 2020 peavad kõik ametlikud tõlked nii eesti keelest võõrkeelde kui võõrkeelest eesti keelde olema teinud ainult vandetõlgid.

20.12.2019

20.12.2019. Justiitsministeerium saatis uuesti kooskõlastusringile võlaõigusseaduse muutmise eelnõu, millega soovitakse soodustada üürisektori arengut, võimaldades üürilepingu pooltele rohkem paindlikkust omavaheliste suhete kujundamisel ning tagades võimalike rikkumiste puhuks üürileandja õiguste kaitseks tõhusad vahendid.

09.12.2019

9.12.2019. Justiitsminister andis täna 23 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid selle eest, et nad on oma vapra tegutsemisega aidanud peatada kurjategijaid, toetanud abivajajaid ning panustanud aktiivselt ühiskonna turvatunde tagamisse.

09.12.2019

9.12.2019. Justiitsminister andis täna 23 inimesele üle kodanikujulguse aumärgid selle eest, et nad on oma vapra tegutsemisega aidanud peatada kurjategijaid, toetanud abivajajaid ning panustanud aktiivselt ühiskonna turvatunde tagamisse.

09.12.2019

9.12.2019. 9. detsember on rahvusvaheline korruptsioonivastane päev. Alates tänasest on ettevõtjatel võimalik täita veebis test, mis aitab neil hinnata oma korruptsioonivastaseid tegevusi. 

04.12.2019

4.12.2019. Justiitsministri tellitud ja advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN läbi viidud analüüsis järeldati, et pensionireform praegusel kujul on põhiseadusega kooskõlas. 

03.12.2019

3.12.2019. Justiitsminister Raivo Aeg osales täna Brüsselis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul, kus üheks peamiseks teemaks oli piiriüleste kohtumenetluste kiirendamine tsiviilasjades digitaalsete lahenduste abil. 

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09