• A
  • +

Uudised

Näiteks 28.09.2022
Näiteks 28.09.2022
29.09.2021

29.09.2021. Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. septembril on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel taas kohustus avalikustada oma selle kvartali kohtumised lobistidega. 

28.09.2021

28.09.2021. Justiitsminister ja siseminister allkirjastasid kokkuleppe, mille eesmärk on aastaks 2025 digitaliseerida suur osa süüteomenetlusest selleks, et süütegude uurimises oleks võimalik kasutada kaasaegseid lahendusi. Digitaalne menetlus arvestab rohkem kannatanu vajadustega, kaitseb enam menetlusosaliste õigusi ning lihtsustab oluliselt piiriüleste juhtumite lahendamist. 

24.09.2021

24.09.2021. Alates 27. septembrist toimetatakse trahvihoiatused, trahvid ja muud registriosakonna kättetoimetamist vajavad määrused isikutele kätte e-äriregistri kaudu, kui nad sinna sisse logivad. 

23.09.2021

23.09.2021. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mille järgi peavad monopolid hakkama alates järgmisest aastast maksma järelevalvetasu suurusjärgus 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest.

23.09.2021

23.09.2021. Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mis annab kohtule tsiviilasjades võimaluse senisest enam lihtsustatud menetlusi kasutada, mis toovad osapooltele kiirema lahendi. Samuti muutub kohtudokumentide kättetoimetamine tõhusamaks ja tsiviil- ning haldusasjades kohtusse pöördumisel tõusevad riigilõivud.

06.09.2021

6.09.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tuleb monopoolses seisus ettevõtetel hakata tulevikus maksma järelevalvetasu suurusjärgus 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest.

01.09.2021

1.09.2021. Sellel nädalal alustas tööd uus e-äriregistri portaal aadressil ariregister.rik.ee, mis koondab mugavalt ühte keskkonda kõik senised äriregistri teenused. 

01.09.2021

1.09.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on kavas laiendada maksekäsu kiirmenetluse ja lihtmenetluse kasutamise võimalusi tsiviilasjades, misläbi on võimalik kiiremini lahendada kohtusse esitatud avaldusi ning tõhustada kohtudokumentide kättetoimetamist. Samuti plaanitakse tõsta kümme aastat muutumatuna püsinud riigilõive tsiviil- ja haldusasjades kohtusse pöördumisel ning ka registriosakonda avalduste esitamisel.

31.08.2021
​31.08.2021. Täna tunnustas justiitsminister Maris Lauri Vabaduse Tammepärja aumärgiga 32 inimest, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.
25.08.2021

25.08.2021. 30. augustist käivitub uus e-äriregister, mis koondab kasutajasõbralikult kõik äriregistri teenused päringute tegemisest avalduste esitamiseni ühtsesse keskkonda. Justiitsministeerium tuletab meelde, et seoses üleminekuga toimub äriregistri teenustes 27.-29. augustini laiaulatuslik katkestus. 

23.08.2021
23.08.2021. Täna toimub Eesti Kommunismiohvrite memoriaalis mälestustseremoonia rahvusvahelise totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspäeva puhul.
21.08.2021

21.08.2021. Vabariigi president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Maris Lauri tunnustasid täna viiendat korda inimesi, kes on andnud olulise panuse vägivalla ennetusse. Sel aastal sai auhinna kaheksa inimest, kes on aidanud kaasa lähisuhtevägivalla, laste ja eakate vastase ning seksuaalvägivalla ennetamisele, samuti andnud oma panuse vägivallaennetusse ühiskonnas laiemalt. 

13.08.2021

13.08.2021. Äriregistri teenustes toimub 27.-29. augustil 2021 laiaulatuslik katkestus seoses üleminekuga uuele e-äriregistrile, mis koondab mugavalt ühtsesse keskkonda kõik teenused päringute tegemisest avalduste esitamiseni.

12.08.2021

12.08.2021. Justiitsministeerium paneb lähiaastatel järjest rohkem rõhku sellele, et süüteomenetluses kasutataks taastavat õigust, mis võimaldab konflikti osapooltel leida ühiselt lahendus teo tagajärgedega toime tulemiseks ning annab ohvritele senisest suurema sõnaõiguse. Taastava õiguse üle arutletakse ka tänavusel Arvamusfestivalil Turvatunde alal. 

11.08.2021

11.08.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega kaob ära paberil kohtutoimiku pidamise kohustus ja tulevikus peetakse toimikuid ainult digitaalselt. See muudab kohtumenetluse kiiremaks ja tõhusamaks.

11.08.2021

11.08.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega antakse tulevikus kaitse inimestele, kes on teavitanud tööalases kontekstis teada saadud rikkumisest.

Lehed

Viimati uuendatud: 21.01.2015 - 16:09