Skip to content

Uudised

E- hääletamise reeglid viiakse veel rohkem seadusesse 
Valitsus kiitis täna pärast kabinetinõupidamise arutelu valitsuse istungi otsusena heaks seaduse eelnõu, mille peamine eesmärk on suurendada elektroonilise hääletamise läbipaistvust ja usaldusväärsust.
Allikas: Justiitsministeerium
Tulutoovate rikkumiste rahatrahvide ülemmäärad suurenesid
Novembri alguses jõustunud karistusseadustiku muudatused võimaldavad teatud väärtegude eest näha ette senisest suurema ülemmääraga rahatrahve. Laienesid ka juriidilise isiku karistusõigusliku vastutuse alused mh selleks, et takistada vastutusest kõrvale hiilimist.
Allikas: Justiitsministeerium
Viru vanglat asus juhtima Ain Anslan
Täna, 1. novembril 2023 alustas Viru vangla direktorina Ain Anslan, kes seni juhtis vangla relvastatud üksust.
Allikas: Justiitsministeerium
Laanet: tõhus kriminaalmenetlus sõltub õigusruumi jõustamise praktikast
Kriminaalmenetluse valdkond on juba mõnda aega muret teinud. Probleemide tuvastamise ja lahendamisega tegeleb kriminaalvaldkonna ekspertide töörühm, mille justiitsministeerium lõi juba juunikuus. Palju annab ära teha ka kehtivat seadust paremini jõustades, ütleb justiitsminister Kalle Laanet.
Allikas: Justiitsministeerium
Eesti õigusesse luuakse uus võimalus tarbijate kollektiivsete õiguste kaitseks
Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega luuakse tarbijate kollektiivsete õiguste maksmapanemiseks kollektiivse esindushagi menetlus. Esindushagisid saavad tarbijate kaitseks kohtule esitama hakata selleks pädevad üksused, kui ettevõtja on korraga kahjustanud paljude tarbijate õigusi.
Allikas: Justiitsministeerium
Laanet: vaenu õhutamine saagu kuriteoks enne, kui keegi kannatab
Kriminaalõigust soovitakse enamasti muuta alles siis, kui mõni enneolematu õud on juhtunud ja kahju sellest sündinud. Vaenu õhutamist ja selle kahju meie inimestele ei tarvitse ära oodata – võiksime olla targemad ning sellist jama ennetada, leiab justiitsminister Kalle Laanet.
Allikas: Justiitsministeerium