Skip to content

Uudised

Reinsalu: me mäletame kommunistliku võimu ülekohut
14.06.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu ütles täna Tallinnas Vabaduse väljakul toimunud juuniküüditamise 76. aastapäeval, et okupantide eesmärk hävitada meie inimeste elusid ei hävitanud mälestust küüditatutest.
Allikas: Justiitsministeerium
ELi justiitsministrite kohtumisel on oodata läbimurret
8.06.2017. Täna, 8. juunil Luksemburgis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul loodetakse jõuda kokkuleppele Euroopa Prokuratuuri asutamises, samuti on oodata kokkuleppeid digitaalse sisu üleandmise, kriminaalõiguse abil rahapesu vastu võitlemise ning institutsioonide andmekaitset puudutavates algatustes. 
Allikas: Justiitsministeerium
Konkurentsiameti peadirektorina jätkab Märt Ots
2.06.2017. Justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni ettepanekul konkurentsiameti peadirektoriks Märt Otsa, kes juhib konkurentsiametit juba aastast 2008. Märt Otsa kolmas ametiaeg algab 8. juulil 2017.
Allikas: Justiitsministeerium
Eelnõu seab uued piirangud pahatahtlikele elatisvõlgnikele
31.05.2017. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis annab rohkem võimalusi elatisvõlgade sissenõudmiseks neilt võlgnikelt, kes pahatahtlikult eiravad oma kohustusi laste ees. 
Allikas: Justiitsministeerium
Reinsalu: eriti ohtlikke kurjategijaid on võimalik mõjusamalt ohjeldada
31.05.2017. Justiitsminister saatis kooskõlastusringile karistusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille eesmärk on tugevdada meetmeid ohtlike kalduvuskurjategijate mõjutamisel, lihtsustada välisriigi kodanikest kurjategijate väljasaatmist riigist ning senisest tõhusamalt takistada juriidilistel isikutel jagunemise või likvideerimise abil vastutuse ja karistuse vältimist.
Allikas: Justiitsministeerium
Reinsalu: Euroopa ei tohi unustada Ukrainas toimuvat
29.05.2017. Esmaspäeval Ukraina peaprokuröri Juri Lutsenkoga kohtunud justiitsminister Urmas Reinsalu kinnitas, et Eesti pakub Ukrainale igakülgset tuge alates kogemusest õigussüsteemi ülesehitamisel kuni praktiliste küsimusteni piiriüleste kriminaalasjade menetlemisel.
Allikas: Justiitsministeerium
Justiitsministeerium kutsub ajakirjandustudengeid korruptsioonist kirjutama
29.05.2017. Justiitsministeerium kuulutab koostöös ajalehtede liiduga välja ajakirjandustudengite korruptsiooniteemaliste artiklite konkursi. Konkursile saab töid esitada kuni 12. novembrini. Parima artikli autorit premeeritakse, konkursi auhinnafond on 1000 eurot.
Allikas: Justiitsministeerium
Uuring: lapsed vajavad õigusemõistmisel suuremat turvatunnet
29.05.2017. Eestis on aastas tuhandeid kohtuasju, milles osalevad lapsed. Homme esitletavas uuringus „Lapsesõbralik õigusemõistmine: õigussüsteemis/menetluses osalevate laste vaatenurk ja kogemused“ rõhutatakse vajadust arvestada õigusemõistmisel rohkem laste tunnetega ning pöörata nii eeluurimise kui kohtumenetluse ajal rohkem tähelepanu laste kaitsmisele.
Allikas: Justiitsministeerium